Thứ ba, 03/08/2021 - 02:08|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON HOẰNG XUYÊN
 • Đ/c Nguyễn Thị Hồng GV trường Mầm non Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0982871802
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Nguyễn  Thị Hồng Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 10 năm 2019. Trình độ chuyên môn ĐHSPMN

 • Đ/c Lê Thị Thiêm GV Trường MN Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0976389558
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lê Thị Thiêm Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 10 năm 2019. Trình độ chuyên môn CĐSPMN.

 • Đ/c: Lê Thị Phượng kế toán trường MN Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán nhà trường
  • Học hàm, học vị:
   ĐH
  • Điện thoại:
   0973288368
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lê Thị Phượng Là nhân viên kế toán trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 9 năm 2018. Trình độ chuyên môn ĐHKT.

 • Đ/c: Ninh Thị Trang giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Điện thoại:
   0975793665
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Ninh Thị Trang Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 9 năm 2018. Trình độ chuyên môn CĐSPMN.

 • Đ/c: Lưu Thị Hồng giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0359716496
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Lưu Thị Hồng Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 4 năm 2018. Trình độ chuyên môn ĐHSPMN.

 • Đ/C: Đỗ Thị Hải lý GV Trường mầm non Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0962310425
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Đỗ Thị Hải Lý Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 4 năm 2018. Trình độ chuyên môn ĐHSPMN

 • Đ/c: Phùng Thị Khoa giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0383302886
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Phùng Thị Khoa Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 1 năm 1999. Trình độ chuyên môn ĐHSPMN.

 • Đồng chí: Lê Thị Lãy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0376683181
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Đồng chí Lê Thị Lãy Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 5 năm 1983. Trình độ chuyên môn TCSPMN.

 • Đ/c: Hoàng Thị Oanh giáo viên trươgf mầm non Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972203562
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Hoàng Thị Oanh Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 12 năm 1993. Trình độ chuyên môn ĐHSPMN

 • Đ/C: Nguyễn Thị Nguyệt GV trường MN Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn NT-ND
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0972962185
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 9 năm 2007. Trình độ chuyên môn ĐHSPMN. Là tổ Trưởng chuyên môn nhà trẻ- nuôi dưỡng.

 • Đ/C: Phùng Thị Tình GV trường mầm non Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên mẫu giáo
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0972518567
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Đồng chí Phùng Thị Tình Là giáo viên trường mầm non Hoằng Xuyên. Vào ngành tháng 8 năm 1994. Trình độ chuyên môn TCSPMN.

 • Đồng chí Doãn Thị Hạnh - Hiệu trưởng trường MN Hoằng Xuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0353424475
  • Giới thiệu sơ bộ:
   Đồng chí Doãn Thị Hạnh  là hiệu trưởng trường MN Hoằng Xuyên, có thâm niên 18 năm làm hiệu trưởng,  Đ/C luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, có trình độ chuyên môn vững, có ý chí tiến thủ, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý nhà trường.
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1
Tháng 08 : 4
Tháng trước : 47
Năm 2021 : 1.213
Nội dung đang được cập nhật.
Thời tiết